Woord vooraf in het boek ‘Spirituele Kerst’ door Doride Zelle van Rozekruis Pers

Vraag naar teksten spirituele Kerst in boekvorm geschenk cadeau .009

In het najaar van 2014 kwamen we in contact met André de Boer, die vervuld was van het idee om een online-programma te maken over de diepere betekenis van Kerstmis en Oud en Nieuw. Hij stelde voor om met een klein team een serie geschreven en gesproken teksten te realiseren, waarin we de spirituele weg die de mens kan gaan zouden bespreken aan de hand van de verborgenheden achter het christelijke kerstverhaal.

Mensen zoeken en vinden steeds vaker via internet waar zij behoefte aan hebben. Dat geldt zeker ook voor wijsgerige kennis, spiritualiteit en wijsheid. We waren dan ook snel overtuigd dat een online-programma, waarbij mensen in de kerstperiode dagelijks een e-mail ontvangen met links naar teksten die zijn afgestemd op de dag van het jaar, een bijzonder goede manier is om esoterische achtergronden van Kerstmis en Oud en Nieuw met een breed publiek te delen.

Ruim 900 mensen deden mee aan het online-programma Spirituele Kerst, dat werd uitgevoerd namens Pentagram boekwinkel. In zestien aaneengesloten dagen ontvingen zij van 22 december tot en met 6 januari elke dag een verhaal uit het Aquarius Evangelie, gevolgd door een beschouwing over dat verhaal.

De deelnemers waren enthousiast over het online programma. Niet alleen omdat de teksten hun aanspraken, maar ook omdat zij deze konden beluisteren en de kerstperiode zo meer waarde en betekenis voor hen kreeg. Velen vroegen om soortgelijke online-programma’s die aansluiten op de twee andere belangrijke christelijke feestdagen. Dat verzoek hebben we opgepakt, en zo kwamen in het voorjaar van 2015 ook de online-programma’s Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren tot stand. Daaraan hebben ongeveer 1300 mensen deelgenomen.

Al snel na afloop van het programma kwamen de vragen om de teksten toch vooral ook in boekvorm uit te geven. Er was een duidelijke wens om de teksten van papier te kunnen lezen; ook zijn deze teksten in boekvorm uitermate geschikt als geschenk.

Zo zien we dat actieve deelname aan de digitale wereld juist de belangstelling voor het gedrukte woord vergroot! Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat het online-programma ‘Spirituele Kerst’ nu als boek en e-book is verschenen.

Het programma ‘Spirituele Kerst’ wordt ook dit jaar weer aangeboden via e-mail en de website spirituelekerst.nl. ‘Spirituele Kerst’ als boek stelt u in staat de teksten offline te lezen en mee te lezen met het gesproken woord.

Tot slot willen wij Daniël van Egmond bijzonder bedanken voor de diepzinnige woorden waarmee hij dit boek inleidt.

Rozekruis Pers
Doride Zelle

Bron: Voorwoord van Doride Zelle uit Spirituele Kerst