Was de ster van Bethlehem een komeet? Max Heindel geeft antwoord in ‘Wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden’

Was de ster van Bethlehem een komeet? Neen, de ster van Bethlehem schijnt elke nacht te middernacht, precies als zij in de nacht, die in de Bijbel beschreven wordt, deed, en zij kan door elke wijze uit onze tijd gezien worden, ook al is zij voor alle anderen verborgen.

De sleutel tot het mysterie is als volgt: De evangeliën zijn niet louter verhalen uit het leven van een persoon; zij schilderen op dramatische wijze en in symbolen de verschillende voorvallen op het pad van de volmaking; zij zijn inwijdingsformules.

Gedurende de zomer, wanneer de gehele aarde zich inspant om het brood des levens voort te brengen voor allen die ervan leven, staat de zon hoog aan de hemel, terwijl zij haar levengevende stralen op onze planeet richt. Dan zij al de stoffelijke werkzaamheden in actie en de mens wordt geheel in beslag genomen door materiële bezigheden, nodig voor zijn bestaan.

Maar wanneer de zon in de winter onder de equator staat en de gehele natuur sluimert, zijn de geestelijke invloeden, door de zon uitgezonden, buitengewoon sterk. Naarmate de stoffelijke duisternis toeneemt, brandt het geestelijke licht helderder en bereikt zijn hoogtepunt op de geboortedag van alle verlossers, in de donkerste nacht van het jaar, tussen 24 en 25 december, het tijdstip waarop de zon haar reis naar het noorden weer aanvangt, om de mensheid voor honger en koude te bewaren, die het gevolg zouden zijn, indien zij op het zuidelijk halfrond bleef.

In die bijzondere nacht van het jaar zijn de geestelijke trillingen het sterkst. Het is de heilige nacht van het jaar bij uitnemendheid. In die nacht is het voor de neofiet het gemakkelijkst om in bewuste aanraking met de geestelijke trillingen te komen.

Daarom was het gewoonte om de neofieten in die heilige nacht naar de tempels te brengen. Daar werden zij onder leiding van wijzen in trance gebracht, en men leerde hun, hoe hun lichamen bewust door een wilsdaad te verlaten. Dan werd de aarde voor hun blik doorzichtig en zagen zij erachter de middernachtzon – de vlammende ster. Natuurlijk niet de stoffelijke zon, maar de geestelijke zon, die de ware Christus-ster is, want de kosmische Christus is de hoogste ingewijde onder de lichtende zonne-geesten, de aartsengelen.

Tekst: Vraag 94 uit Wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden van Max Heindel.

geestelijke zon achter de zon