Verwijzingen naar teksten uit zes evangeliën met een verhaal over de geboorte van Jezus

Al bijna tweeduizend jaar houdt een aanzienlijk deel van de mensheid zich bezig met geschreven verhalen over het leven van Jezus van Nazareth. Zulke verhalen worden evangeliën genoemd. Het woord evangelie betekent letterlijk ‘blijde boodschap’.

In de weergave van de evangelisten is duidelijk sprake van een ‘eigen theologie’. Iedere evangelist legt de nadruk op een ander aspect van het leven en de leringen van Jezus.

Marcus geeft bijvoorbeeld een zeer uitgebreide lijdensgeschiedenis terwijl Mattheüs de nadruk legt op Jezus’ leven als vervulling van de profetieën en de heilsgeschiedenis zoals die in de joodse geschriften (grofweg het latere Oude Testament) is neergelegd, om te bewijzen dat Jezus de messias was. Lucas is ook op niet-joden gericht en wekt daarbij de indruk een betrouwbaar chroniqueur te zijn en Johannes vermeldt in zijn proloog dat het Woord vlees geworden is en benadrukt de menselijke kanten van Jezus.

Naast de evangeliën uit de Bijbel bestaan er er nog allerlei apocriefe evangeliën zoals de evangeliën van de Nazorenen, de Ebionieten, de Hebreeën, de Egytenaren, Petrus, Nicodemus, en Judas. Ook zijn er gnostieke evangeliën zoals de evangeliën van De Waarheid, Thomas, Filippus, Maria en de Pistis Sophia.

Het verhaal over de geboorte van Jezus is opgenomen in slechts een deel van alle evangeliën en tevens in de Koran