Mystieke kerst-spreuken van Angelus Silesius (Johannes Scheffler) over de geboorte van het licht of Christus in de mens

Word toch waarachtig, mens! Wat blijft gij damp en schijn ?
Wij moeten werk’lijkheid, en nieuwe mensen zijn!

Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,
en niet in uwe ziel, zo waart gij toch verloren.

Niets wordt, wat niet reeds was; wordt gij ‘t niet van te voren,
zo wordt gij nimmermeer uit eeuwig licht geboren.

De poort der zaligheid kan hij slechts binnengaan,
die weergeboren is tot een gans nieuw bestaan.

spreuk kerst Angelus Silesius 570

Voorwaar, het eeuwig woord wordt heden nog geboren!
Waar? Waar een ziel zichzelf is tot een gans nieuw bestaan.

Voorwaar, het eeuwig Woord wordt heden nog geboren!
Waar? Waar een ziel zichzelf heeft in zichzelf verloren.

God, die de wereld schiep en weer in ‘t niet doet varen,
kan zonder mijne wil mijn ziel niet wederbaren.

‘k Moet zwanger zijn van God, Zijn Geest moet mij doordrenken,
opdat ik Hem waarachtig ‘t levenslicht moog’ schenken.

Slechts dan is mij de eeuw’ge zaligheid beschoren,
als uit Maria, ook uit mij God wordt geboren.

Vraagt gij, o mens, waar staat toch wel Gods troon?
Waar hij zich in u wederbaart als Zoon.

Als gij uit God geboren zijt, en in een and’re zin
Hem wederbaart, dan gaat gij uit, en hij gaat in.

Is God in u gebaard, gestorven en verrezen,
verheug u, dat het spoedig Hemelvaart zal wezen.

Angelus-Silesius