Het nieuwe boek ‘Spirituele Pasen en Pinksteren’ verschijnt in het voorjaar van 2016

Spirituele Pasen en Pinksteren als vervolg op Spirituele Kerst.012De beslissing is genomen. Rozekruis Pers brengt in het voorjaar van 2016 een nieuw boek uit dat een vervolg is op het boek ‘Spirituele Kerst’: ‘Spirituele Pasen – Handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens’.

De opstanding van de innerlijke mens is dé reden voor ons leven op aarde. Zij maakt de essentie van de mens uit; zij geeft zijn leven glans, kracht en innerlijke moed. Nochtans: de mens moet haar zelf vinden, moet zelf wensen.

omslag spirituele Pasen en Pinksteren

Dit boek, met hoofdstukken uit Het evangelie van de heilige twaalven en beschouwingen daarover, kun je zien als een richtingaanwijzer voor geestelijke bewustwording en vernieuwing.

De nieuwe atmosfeer waarin de Heilige Geest verwerkelijkt in overeenstemming met het goddelijke scheppingsplan is er, zij is er altijd en zij is je geboorterecht als mens. Soms
proef je die, en dan is het als een lenteochtend in de Paastijd, fris, verkwikkend, huiverend van ingehouden leven. Het is een belofte, je weet het als een innerlijk ervaren, innerlijk
kennen, als gnosis.

Wat ben ik blij met deze overdenkingen. Dit geeft deze dagen een extra dimensie, die ik zo mis in het jachtige leven van alledag.
Angèle

Ik heb de prachtige teksten met zorg en aandacht gelezen en  ze geven me – precies zoals ik gehoopt had en waar ik behoefte aan had – zin en inhoud aan het Paasfeest.
Christie

Het is werkelijk prachtig. Zo verhelderend. Hele stukken van de Bijbel zijn voor mij duidelijker geworden en alles lijkt zo op zijn plaats te vallen.  
Ineke

Ik vind het heel mooi om te zien dat innerlijke gebeurtenissen zo voor een grote groep geïnteresseerden vanuit een universeel licht wordt beschouwd en verklaard.
Kees         

Er is een weldadige stilte in mij en ik voel me verbonden, een tipje van mijn innerlijke sluier wordt even gelicht. Ik voel me licht en dankbaar.
Marcel         

Deze beschouwingen zijn even mooi als die van Spirituele Kerst, heel erg naar binnen gericht.
Wim

zondag voor Pasen: DE DOORTOCHT
maandag voor Pasen: DOOR DE POORT GAAN
dinsdag voor Pasen: HET MYSTERIE VAN GEBOORTE EN DOOD
woensdag voor Pasen: DE INNERLIJKE TEMPEL REINIGEN
donderdag voor Pasen: OVERGAVE AAN JE INNERLIJKE MEESTER
vrijdag voor Pasen: NIEUWE INNERLIJKE KRACHT BETONEN
zaterdag voor Pasen: DE CRUCIALE OVERWINNING OP JEZELF
Paaszondag: DE BEVRIJDING VAN DE INNERLIJKE MENS

zondag voor Pinksteren: GEEST, ZIEL EN LICHAAM ÉÉN LATEN WORDEN
maandag voor Pinksteren: LIEFDE VOOR ALLES EN ALLEN
dinsdag voor Pinksteren: DEEL KRIJGEN AAN DE EUWIGHEID
woensdag voor Pinksteren: DE TRANSFIGURATIE AANSCHOUWEN
donderdag voor Pinksteren: HET LICHT VAN DE WERELD VOLGEN EN ZIJN
vrijdag voor Pinksteren: ZELFINWIJDING OP BASIS VAN ZELFAUTORITEIT
zaterdag voor Pinksteren: OPGETROKKEN WORDEN IN EEN ANDER GEBIED
Pinksterzondag: VERVULD WORDEN VAN DE HEILIGE GEEST