Het kerstgeschenk ontvangen: de mogelijkheid om te worden wedergeboren in een toebereid magnetisch veld

In het geestelijk testament van de Orde van het Rozenkruis, wordt verhaald over de ontdekking van de graftempel van Christiaan Rozenkruis. Had u het ooit voor mogelijk gehouden de graftempel van Christiaan Rozenkruis, evenals de broeders uit het verleden, zélf te mogen betreden, als deelhebbers van een volkomen gelijke groep?

De graftempel van Christiaan Rozenkruis is een volkomen toebereid zevenvoudig magnetisch veld, een nieuw levensveld. Wie dat levensveld betreden gaat, vindt daar, onder meer, het lichaam van broeder Christiaan Rozenkruis, in vol ornaat en in ongeschonden toestand.

Dat wil zeggen dat wij in die de graftempel welke wij betreden mogen, tot in de fijnste onderdelen het prototype aantreffen van de Nieuwe Mens, die binnen dat nieuwe magnetische lichaam kan en moet worden opgebouwd, op basis van de graankorrel Jesu die in het hart van iedere leerling gezaaid is.

Nu is het duidelijk dat iedere leerling die in het magnetische lichaam is opgenomen, tot iets nieuws geboren is: hij is uit God, uit de Gnosis, geboren in het nieuwe lichaam van het Heil. Iets in hem en van hem moet nu sterven, namelijk de gehele oude natuurstaat. En daartoe dient hij dus in Jezus de Heer onder te gaan, om gelijktijdig, naar de nieuwe mens, uit de Heilige Geest te worden wedergeboren.

Wat is het een onvergelijkelijk voorrecht dit heerlijkste kerstgeschenk te mogen ontvangen, dat ooit aan enig mensenkind kan worden geschonken, namelijk met de anderen als groepsverbondenen te mogen staan in het nieuwe magnetische lichaam van de moderne geestesschool, het levende lichaam Christi tot vrijmaking!

Door de fundamentele aanraking van de Gnosis in allen die positief reageren willen, wordt een vermogen vrijgemaakt. Dit vermogen nu is de eerste uitstorting van de Heilige Geest, de eerste duidelijke manifestatie van de Trooster. Het heeft betekking op een bloedsbezit, op een zielevermogen, in nameloze liefde aan de sterfelijke ziel geschonken om de wedergeboorte van de ziel te kunnen voltrekken. Dit vermogen is gelijk aan datgene wat, naar het evangelische verhaal, aan Maria werd geschonken.

Er staat dat zij overschaduwd werd door de Heilige Geest, opdat het kind Jezus uit haar geboren zou kunnen worden. Zij ontving een vermogen tot levensvernieuwing. En toen deze geboorte dan ook een feit werd, verscheen een onaards licht, en het streek over de nachtelijke landouwen als een zegening; en tegelijkertijd klonk engelenzang, als een goddelijke symfonie. Zo bleek hoe het primaire vermogen, als eerste godsgeschenk, zich bewees in Licht en Geluid.

Staande in het nieuwe lichaam van het heil, worden alle groepsverbondenen in staat gesteld het vermogen tot wedergeboorte te realiseren, opdat ook in hun ziel het onaardse herscheppende Licht zich zal bewijzen. Als wij in de juiste gerichtheid onze kerstnacht tegemoettreden, zal ook voor ons de deur geopend zijn tot de graftempel van C.R.C.

Bron: De Gnosis in actuele openbaring van Jan van Rijckenborgh

1 thought on “Het kerstgeschenk ontvangen: de mogelijkheid om te worden wedergeboren in een toebereid magnetisch veld

  1. Maud

    Beschouwing 23 december 2014

    Vandaag aangemeld om de spirituelekerst teksten te ontvangen.
    Helaas iets te laat, gelukkig niet te laat.
    Zou ik dag 22 en 23 december nog kunnen ontvangen? Om het compleet te maken.vast hartelijk dank

Reacties plaatsen niet mogelijk.