Het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ over de symboliek van de kerstboom en de jaarcyclus van een fruitboom

http://spiritueleteksten.be/wp-content/uploads/2016/09/de-ziel-als-boom-mysterien-en-symbolen-van-de-ziel.jpg

In het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel van André de Boer wordt het transfiguristische spirituele pad onder andere toegelicht aan de hand van een jaarcyclus van een fruitboom.

Wanneer een kind wordt geboren, is het nog in zekere mate verbonden met hemelse sferen en kan het de schoonheid daarvan ervaren. Deze toestand is vergelijkbaar met het begin van de
herfst. De fruitboom toont zich nog in volle glorie. Naarmate de herfst vordert, vallen er steeds meer bladeren van de boom totdat deze vrijwel helemaal kaal is aan het begin van de winter.

Naarmate een kind opgroeit, ervaart het steeds minder van de hemelse sferen totdat dit zelfs tot vrijwel nul is gereduceerd. Dat is ook nodig om een persoonlijkheid op te bouwen die in deze wereld kan functioneren. Maar onmerkbaar vinden er tijdens het volwassen worden van de persoonlijkheidsziel wel voorbereidingen plaats waardoor een spiritueel ontwaken mogelijk wordt. In het verborgene ontstaan knoppen.

Op een gegeven moment kan in een volwassene de geestvonk ontwaken en is hij of zij zich daar duidelijk van bewust. Dit moment van de geboorte van de ziel is vergelijkbaar met het begin
van de lente waarop de bloesemknoppen van de fruitboom zich openen. De nieuwe ziel is geboren, groeit, neemt toe in kracht en bereikt na een jarenlang proces een hoogtepunt aan het begin van de zomer. Op dat moment wordt de geestziel geboren en is alles gericht op het voortbrengen van vruchten ten dienste van het grote geheel. Dan voltooit de uiterlijke mens zijn innerlijke opdracht.

Hoe kunnen we in dit verband de naaldbomen zien die altijd groen zijn? Sparren zijn groen in alle jaargetijden en worden daarom al sinds mensenheugenis gezien als een symbool voor eeuwig leven. Daarom spelen ze al eeuwenlang een belangrijke rol in het midwinterfeest of joelfeest dat gevierd wordt vanaf 21 december en meestal twaalf dagen duurt. Als de eeuwigheid indaalt in de tijd zoals dat wordt herdacht met Kerstmis, wordt de nieuwe ziel geboren in de mens.

En die nieuwe ziel kan uitgroeien tot een onsterfelijk zielekleed dat in het lied van de parel wordt aangeduid als het stralende gewaad. Vanuit die optiek kun je een versierde kerstboom met lichtjes zien als een symbool voor het onsterfelijke zielekleed dat in jezelf tot ontwikkeling kan komen, een stralende verschijning die licht, leven en vreugde schenkt.

Bron: Hoofdstuk 10 van het boek Mysteriën en symbolen van de ziel van André de Boer

null