Goud, mirre en wierook van de magiërs, koningen of wijzen uit het Oosten. Symbolische betekenis volgens Max Heindel

De Bijbel leert ons dat de wijzen uit het oosten goud, mirre en wierook schonken aan het de pasgeboren kind Jezus.

Goud is altijd in de oude legenden en symbolenleer als het zinnebeeld van de geest beschouwd. In de geschiedenis van de “Niebelungen Ring”, door Wagner gedramatiseerd, horen wij hoe Rijn-nimfen zich in hun vochtig element op de bodem van de rivier vermaakten. Het water werd door de gloed van het goud verlicht.

Die legende voert ons terug naar de tijd dat de kinderen van de nevel onder de gelukkige omstandigheden van het vroegere Atlantis leefden, toen zij, onschuldig en kinderlijk, een grote broederschap vormden, en de Universele Geest nog niet in afgescheiden lichamen woonde.

Het goud op de rots op de bodem van de rivier was het symbool van de Universele Geest, die de gehele mensheid verlichtte. Later wordt het gestolen door Alberich, de Niebelung, die de liefde afzweert om dit goud te bezitten, tot een ring omgesmeed. Dan wordt het goud het symbool van het afgescheiden ego in het huidige liefdeloze stadium van de zelfzucht.

De mens die wijs geworden is en het onheil van de zelfzucht inziet, offert goud aan de Christus als symbool van zijn verlangen om naar de Universele geest van de liefde terug te keren.

Het tweede geschenk, mirre, is een zeer ongewone, zeldzame, aromatische plant die in Arabië groeit. Zij is het symbool van de ziel. Men leest in legenden over heiligen die zo heilig waren, dat zij een geur uitzonden. Gewoonlijk denkt men dat dit een vroom verdichtsel is, maar het is een feit dat iemand zo heilig worden kan, dat hij de heerlijkste geur uitzendt.

Het derde geschenk, wierook, staat als symbool van het stoffelijk lichaam, dat door een heilig leven etherisch geworden is, want wierook is een stoffelijke damp. Geen enkele geest kan in enige wereld werken zonder een voertuig, dat uit het materiaal van die wereld is opgebouwd.

1 magiers tarot Kenneth HosleyOm in de stoffelijke wereld te functioneren, heeft men voor alle fysieke uitingen een grofstoffelijk lichaam en een levenslichaam nodig. Beide zijn uit verschillende gradaties van fysieke stof gevormd: vaste stof, vloeistoffen, gassen en ether.

Men kan die voertuigen op de gewone wijze verkrijgen – gaande door de baarmoeder tot geboorte – óf men kan ether aan het lichaam van een medium onttrekken en dat tijdelijk voor materialisatie gebruiken, óf wel kan men wierookdampen gebruiken. In de Katholieke Kerk, waar bepaalde geesten opgeroepen worden, verschaft de wierook ook het voertuigen, waardoor zij op de verzamelde gemeente kunnen inwerken.

Zo zien wij dus, dat de geschenken van de drie wijzen geest, ziel en lichaam beduiden, gewijd aan de dienst van de mensheid. Zichzelf geven betekent Christus navolgen en in Zijn voetstappen treden.

Tekst: Vraag 95 uit Wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden van Max Heindel