Een betekenis van goud, mirre en wierook – geschenken van de wijzen uit het oosten aan de pasgeboren Jezus

betekenis van goud, wierook en mirre gescheneken van de wijzen uit het oosten

Volgens de legenden waren de namen van de wijzen die uit het Oosten kwamen om de pasgeboren Jezus te vereren Melchior, Balthazar en Kaspar. Melchior wordt voorgesteld als een blanke grijsaard uit Europa die goud aanbiedt; Balthazar als een donkere Afrikaan uit Ethiopië die mirre schenkt, en Kaspar als een jongeman uit Azië die wierook geeft.

Wat voor functie hebben de drie wijzen eigenlijk? Zijn zij koningen? Zijn zij priesters? Of zijn zij misschien magiërs. In het innerlijke christendom worden de personen in de evangeliën vooral gezien als aspecten van onszelf. We zijn veel meer dan we gewoonlijk beseffen, en we zijn ook veel rijker dan we doorgaans denken.Melchior, Balthazar en Kaspar zijn aspecten in onszelf.

  • Melchior betekent ‘koning van zijn stad’ en symboliseert de koning in ons. Dat is het principe in onszelf dat leiding geeft aan ons leven.
  • Balthazar betekent ‘God beschermt’ en symboliseert de priester in ons. Dat is het principe in onszelf dat de levende verbinding onderhoudt tussen het domein van de persoonlijkheid en het domein van de ziel.
  • Kaspar betekent ‘schatbewaarder’ en symboliseert de magiër in ons. Dat is het principe in onszelf dat bouwt en realiseert.

De koning, de priester en de magiër corresponderen met respectievelijk, het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad. In de natuurlijke mens zijn de drie innerlijke personen uitsluitend gericht op het domein van de persoonlijkheid. Dat gaat veranderen zodra zij zich in dienst gaan stellen van de nieuwe ziel. Dan worden kennis, liefde en daad gemanifesteerd vanuit een andere dimensie, een ander domein. Zij transformeren dan in goud, mirre en wierook.

Hoofd, hart en handen zijn, als zij geleid worden door de nieuwe ziel, de magische geschenken die ons worden gereikt. Zij verschaffen de mens op het pad alles wat nodig is om te werken vanuit de vurige wens dat elke weg in het leven licht zal mogen zijn, dat elke daad met goedheid mag worden bekroond en dat alles wat leeft door onze bemiddeling zal mogen gedijen.

Dat is de koninklijke kunst van bouw, de magische kunst, de ars magica . Dat is het op basis van gezuiverde levensgerichtheid (Maria) en gezuiverd denken (Jozef) bouwen aan de tempel van de nieuwe ziel (Jezus). Als dat proces zich in jou gaat voltrekken, is jouw individuele pad van grote betekenis voor wereld en mensheid. Dan wordt de profetie van Jesaja 60:1 in jou werkelijkheid:

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volkeren laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel”.