De zestien korte citaten uit in de dagelijkse e-mails van Spirituele Kerst

GRATIS ONLINE PROGRAMMA SPIRITUELE KERST

De dagelijkse e-mails die verstuurd zijn tijdens de eerste editie van het online-programma ‘Spirituele kerst’ hadden steeds dezelfde opbouw: logo, foto, tekstblok met titels en link, en twee korte citaten: één uit de beschouwing van de dag en één uit de dagtekst van het Aquarius Evangelie.

De korte citaten uit het Aquarius Evangelie zijn te lezen in het blogartikel over de Bloemlezing Aquarius Evangelie. Hieronder volgen de korte citaten uit de dagelijkse beschouwingen.

emails Spirituele Kerst 570
De lichtgeboorte in jezelf is het ontwaken en werkzaam worden van het goddelijke in je. Dat is het begin van een volstrekt nieuwe spirituele weg die nooit eindigt.
Spirituele Kerst beschouwing 22 december

emails Spirituele Kerst 570De mens die op de levensgrens vanuit onweerstaanbare drang bewust het innerlijke pad verkiest, gaat letterlijk gestalte geven aan de innerlijke mens.
Spirituele Kerst beschouwing 23 december

emails Spirituele Kerst 570

Wanneer we het grote heimwee ervaren, het diepe verlangen naar het leven achter de grens, gaan zich twee processen in ons voltrekken: het steeds bewuster ervaren van de vruchteloosheid en dorheid van dit bestaan en een steeds sterker wordend verlangen naar hoger leven.
Spirituele Kerst beschouwing 24 december

emails Spirituele Kerst 570

De geboorte van het goddelijke in jezelf kan niet worden geforceerd. Je kunt alleen maar de voorwaarden scheppen waardoor die geboorte eens kan plaatsvinden
Spirituele Kerst beschouwing 25 december

emails Spirituele Kerst 570Als wij ervoor kiezen de spirituele weg te gaan, is er altijd hulp voorhanden. Het gaat er dan om dat wij de toegestoken helpende hand leren grijpen.
Spirituele Kerst beschouwing 26 december

emails Spirituele Kerst 570

De koning, de priester en de magiër corresponderen met respectievelijk, het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad.
Spirituele Kerst beschouwing 27 december

emails Spirituele Kerst 570

Zonder wrijving is er geen vooruitgang. Als er geen wrijving is, komt er geen glans en zonder tegenwind kun je geen vlieger oplaten.
Spirituele Kerst beschouwing 28 december

emails Spirituele Kerst 570

Wijsheidsleraren hebben de taak de mensheid te blijven herinneren aan die innerlijke opdracht, aan de hoge afkomst en aan de mogelijkheid tot terugkeer naar de oorspronkelijke natuur en daarnaar te leven.
Spirituele Kerst beschouwing 29 december

emails Spirituele Kerst 570

Voor de mens op het spirituele pad helpt het zich geregeld te bezinnen op dat wat achter hem ligt en dat wat voor hem ligt.
Spirituele Kerst beschouwing 30 december

emails Spirituele Kerst 570

Spirituele richtlijnen weerkaatsen het hoge leven van de ziel, en maken het mogelijk dat de geest zich verbindt met de ziel.
Spirituele Kerst beschouwing 31 december

emails Spirituele Kerst 570

De jaarwisseling is een moment voor een terugblik op het oude jaar om daarvan te leren. En een moment van vooruitblik op het komende jaar om met nieuwe perspectieven en nieuw elan te kunnen leven.
Spirituele Kerst beschouwing 1 januari

emails Spirituele Kerst 570

Wanneer we door de milde, maar toch zeer krachtige straling vanuit het hart- centrum zijn bezield, dan is de basis gelegd voor een groot vernieuwingsproces in ons stelsel dat leidt tot duurzaam geluk.
Spirituele Kerst beschouwing 2 januari

emails Spirituele Kerst 570

Stilte is het laten zwijgen van de krachten van de natuurlijke mens, het terzijde gaan staan van het beweeg van alledag, het loskomen van onze verbondenheid aan deze wereld met haar materie, geld en bezit.
Spirituele Kerst beschouwing 3 januari

emails Spirituele Kerst 570

Spiritualiteit gaat om beleven. In de levende ervaring is er eenheid, een onmiddellijk en onwrikbaar weten dat niet door beschouwing tot stand komt.
Spirituele Kerst beschouwing 4 januari

emails Spirituele Kerst 570

Nu kunnen de  diepere spirituele aspecten van de grote lessen die Jezus aan de wereld gaf worden begrepen en gerealiseerd door miljoenen mensen.
Spirituele Kerst beschouwing 5 januari

emails Spirituele Kerst 570

In spiritueel opzicht is de waterdoop het opgenomen worden in het hogere energieveld van een levende spirituele traditie. Als gevolg daarvan kan de geestvonk in het hart opvlammen en een vernieuwingsproces in gang zetten.
Spirituele Kerst beschouwing 6 januari