De vijfpuntige ster van Bethlehem boven de geboortegrot en de wijzen uit het Oosten, tekst van Antonin Gadal

Het pentakel is de vijfpuntige ster van de Epifanie (verschijning uit de hoge)… Deze ster die de wijzen in het oosten zagen, de ster van het Absolute en van de universele Schepping, die leiding geeft aan de vier delen van de wereld, die aan de kennis een absolute wijsheid verleent en die voor de mens die streeft naar hoger goed de poorten van het weten opent… deze ster leidt hen naar de stal van de os en de ezel in Bethlehem.

Bethlehem, het Broodhuis, gewijd aan de hoge rede van de verdeemoediging van het dogma, en aan de verheffing van de nederigen en hen die ijverig werken aan de verdeling van het symbolische brood: het sacrament van Liefde en Waarheid. De wijzen, die gekomen waren om te aanbidden, geleid door het goddelijke pentagram, het grote geheim van de god-mens, hebben daarvan via een andere weg moeten terugkeren om de woede van Herodes te vermijden, alsmede de valstrikken van de priesters.

mens als pentagram vijfpuntige ster Leonardo da VinciDe legende verhaalt dat de ster in een put is gevallen, dicht bij Bethlehem. Deze put van de ster is de put van de Waarheid: maar wanneer de wijzen van deze wereld haar zoeken? Sommigen van hen, ja …. De wijzen zijn ook de ‘koningen’, want het zijn de ware ingewijden. Zij zijn drie in getal, zij vertegenwoordigen de drie werelden, tezamen verbeelden zij de gewijde wereld:

  • Melchior, van ‘Melech’, koning en ‘Auor’, Licht.
  • Kaspar, de gelovige, de man uit het volk, de gerehabiliteerde zondaar, de zoon van Cham, die zich heeft verzoend; de Ethiopiër met het zwarte gezicht.
  • Balthazar, de hogepriester, wiens naam in het Syrisch betekent: bewaker van de heilige schat, en in het Hebreeuws: diepe vrede!

Balthazar is de belangeloze, die de ware schat zoekt, de man van de ‘diepe vrede’, want zijn naam betekent dat alles; hij is de vertegenwoordiger van de verheven hiërarchie, de afgezant van de grote uitverkorenen, en hij biedt aan de jonggeborene van de nieuwe mensheid de wierook aan. Melchior, de koning van de stad, de prins van het Licht, komt in naam van de kinderen van de kennis en biedt het goud aan. Kaspar tenslotte, of Kathzar, de man van het volk, biedt mirre aan, die de doden balsemt en de hoop op onsterfelijkheid verbeeldt.

aanbidding-van-de-magiers-koningen-wijzen-uit-het-oosten-Abraham-Bloemaert-1624-Centraal-Museum-Utrecht-570x507Het Kind en de Moeder zijn twee; de Magiërs zijn drie. Tezamen verbeelden zij de vijf stralen van de ster, het heilige pentagram. De schildering van het mysterie van de Epifanie is dus een schitterend pentakel en hetzelfde geldt voor alle symbolische voorstellingen uit onze christelijke overlevering.

Het boek van God is van binnen en van buiten geschreven, innerlijk en uiterlijk. Doch het is vooralsnog een boek, dat met zeven zegels gesloten is, dat niemand openen of zelfs maar aanschouwen kan. Wij kunnen dus met de apostel betreuren dat niet slechts niemand het kan lezen, doch tevens dat slechts zo weinigen er van dromen het te lezen. Weest echter geduldig: het boek ís geschreven, het is er om te worden gelezen. Wij staan aan de dageraad van de dag van openbaring.

Bron: De Triomf van de Universele Gnosis van Antonin Gadal