De kennis van God zal de aarde bedekken, tekst van Alice Morley uit ‘Christus in u’

De dag van de Heer is nabij, is reeds hier. Werkelijk, Christus is in grote heerlijkheid gekomen. De tekenen zijn op de aarde en in de hemel. Richt je hoofd op. De koning van de eer is ingegaan. Dit is het wonder, de stilte van deze nieuwe geboorte.

Welke betekenis heeft dit voor jou? Het bewustzijn van Christus daagt in ieder nederig hart. De opperste mens, Christus, zit op de troon, en duisternis is onder Zijn voeten. God deelt dit gezegende geheim mee aan de bewoners van het innerlijk, zodat zij dit bericht mogen brengen aan het die in het uiterlijk leven.

De Heer onze God is een Enig God, zo ook de Christus. Je kunt hieraan meedoen, maar al het goede, alle kennis is binnenin onszelf. De behoefte aan hulp is groot. Wij zien mensen nog in die begrenzingen gevangen zitten en zij dorsten naar het levende water. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. De mensen zijn goddelijk en God is altijd in hun midden.

Je werkelijke bewustzijn is het weten dat het Ene en het Ene alleen de gehele ruimte vervult. Wanneer je dit in stilte overdenkt, zul je begrijpen, dat in dit verstaan en in dit voortdurend besef de ware vrijheid ligt. Alles wat hieraan vreemd is, zul je afwerpen. Ja, je zult zelfs zonde en onwetendheid omzetten in zuiver goud en levensvolheid.

Dit zal de genezing zijn van het zelf door het Zelf, de vergeving, de gehele verlossing door Christus in je, je inwonende Heer. Je bestaat in alles en door alles, op iedere plaats, want het middelpunt van alle werelden ligt in jezelf verborgen.

Terwijl je deze woorden leest, zijn we bij je en velen zouden graag terugkomen en je het heerlijke nieuws mededelen, je ogen openen, opdat je in waarheid zult kunnen zien – ‘Ik ben in jullie midden.’

Voorzover je in je eigen innerlijk geschouwd hebt, is je het Ene zelf duidelijk geworden, maar nu zullen wij proberen in schijnbaar afzonderlijke persoonlijkheden toch slechts het Ene Zelf te zien; de ene God in allen erkennen, betekent hen opheffen in het bewustzijn van de Christus, en dat doen juist wij, die in het geestelijke onderwezen zijn.

Op de plaats waar jij staat moet jij je werk doen. Helpt allen hun angst te overwinnen. Angst is een van je vijanden. Op een of andere manier sta je toe, dat deze verkeerde waarneming je zicht verduistert en je geest neerdrukt.

Bevrijd je van de angst voor jezelf en voor anderen. Er is absoluut niets te vrezen. De inwonende Christus is de allerhoogste God. Doordring jezelf steeds van je ware wezen. Verklaar dat het licht de duisternis verdrijft, en zie deze wet in werking treden. Niet langer ik, maar Christus, de almachtige God, regeert.

Zie wat die vrees gedaan heeft, een vos die wijn bederft. In je onmiddellijke omgeving, in je lichaam heeft de angst invloed op de bloedsomloop, de spijsvertering en de maagsappen. Ik gebruik deze woorden alleen opdat wij sneller naar een hoger plan mogen opstijgen. Vrees niet, buiten MIJ is er geen God.

Wanneer de mens van vrees bevrijd is, zullen liefde, vreugde en vrede opbloeien. Ieder van jullie moet dit stellig voor zichzelf doen. Inderdaad, de wereld is overwonnen wanneer zij overwonnen hebt. De Christus in jezelf heeft zonde en dood overwonnen.

Sta tegenover het leven en de omstandigheden, met de zekerheid dat de IK BEN met en in je is. Allen op die wijze kun je God eren. Probeer van nu af aan het kleine eigen ik, dat een verkeerd begrip en een schaduw van de werkelijkheid is, te vergeten en werp het voor altijd van je af.

Nu zou ik willen zeggen, dat God slechts Liefde is. Je hele geest kun je vervullen met liefde gedachten en aldus een vruchtbare rijke bodem bereiden voor de groei van het goede. Je hebt niets te vrezen. Je bent in God en God is in jou.

Zuiver je hart en niet je uiterlijke verschijningsvorm. Uit jezelf moet de ware vergeving komen, en niet van buitenaf. Wees in alle opzichten zuiver volkomen en volmaakt. Wees positief, weet dat jij je omstandigheden zelf moet scheppen en niet op gebeurtenissen moet wachten en daarnaar handelen.

Je zult je blind en ellendig voelen totdat ‘de verlichte ogen van je hart geopend worden.’ Het is hoog tijd om uit de slaap te ontwaken. Gebruik deze door God gegeven krachten voor het algemeen welzijn. Er bestaat niets buiten God. God en mens zijn één. Vertrouwen en overgave zijn het tegengif voor angst en vrees.

Bron: Christus in U van Alice Mortley