Dagelijks Kerstfeest vieren met Hem die het leven en de ziel is van allen (Jan van Rijckenborgh)

Er is een deel van de universele Waarheid aan de mens geopenbaard en deze Waarheid wordt geweld aangedaan. De zwarte krachten hebben haar gegrepen, haar een narrenpak aangedaan en haar gezet voor hun wagen, om de zwarte lading te camoufleren.

In haar gevangenschap zich niet kunnende uitleven, is de Waarheid een middel geworden om de massa te knevelen in domheidsmacht.

En toch, déze strategie, dit offer van de Waarheid, dit zich gevangen geven zelfs aan het zwartste beest, is de overwinning, want de Waarheid zelf, ze kan niet anders dan de waarheid spreken en beleven en daardoor overwinnen.

En zo verkondigen wij u een grote blijdschap, die eenmaal al de volken wezen zal. Zij, die de reeds geopenbaarde Waarheid vervullen gaan, zoals deze in het woord Gods staat te lichten; die het evangelie van Goedheid, Waarheid en Gerechtigheid van zich doen spreken, niet slechts met hun monden, maar tevens met hun hoofden, harten en handen, als hamerslagen in de smitse van deze wereld, zij worden ingedragen in een nieuwe openbaring.

‘Ziet wij verkondigen u een grote blijdschap, die eenmaal al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is (want de eeuwige is nader dan handen en voeten) de Zaligmaker, Christus de Heer. En men wond hem in doeken en legde hem in een kribbe, in de grot van de geboorte, opdat deze God-uit-God, ons zou voeren uit het diep van de aarde tot Salvats top.’

Deze Christus openbaart zich aan ons in vele vormen van onzegbare heerlijkheid. Naar één van zijn uitingen staat Hij als een strijdbare held in deze wereld met zijn vlammende Pereuswoord: ‘Gij zult door mij gebroken worden’; naar een andere uiting is hij voor de leerling het tere kind in doeken gewonden, liggende in de kribbe, beschermd door liefdevolle moederarmen tegen de sinistere aanvallen van de kritiek.

En de leerling, hij die waarlijk een herder wil zijn voor de arme geslagen en vertrapte kudde, hij vouwt de handen in sprakeloze aanbidding, en hoort de zang van de engelen: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde voor de mensen van zijn welbehagen. ‘

Begrijpt u, dat dit heel wat anders is dan het wintersolstitium-gebazel? Dat u zo dagelijks uw Kerstfeest kunt vieren met Hem, die het leven en de ziel is van allen?

Bron: De Roep der Rozenkruisers Broederschap van Jan van Rijckenborgh

2 thoughts on “Dagelijks Kerstfeest vieren met Hem die het leven en de ziel is van allen (Jan van Rijckenborgh)

 1. Marion Pellikaan

  In ons allen is het zaad ontloken,
  het liefdevuur is aangestoken.
  Wij allen zijn op weg naar God
  niets houdt ons tegen, zeker geen zot.
  Vanbinnen weten wij het reeds lang,
  maar soms was je toch wel bang.
  Maar nu in deze Aquarius tijd,
  is niets meer nodig dan mensenvlijt.
  Voor alle mensen straalt het licht,
  geef voor het zich verdicht.
  U en ik wij kunnen gaan,
  met alle mensen in de Liefde staan.
  Kom vrienden laten we het doen,
  wij zijn nu toch allen koen…

Reacties plaatsen niet mogelijk.