Bloemlezing Aquarius Evangelie van Pentagram Boekwinkel voor online-programma Spirituele Kerst

Het Aquarius Evangelie, dat Levi Dowling in 1908 in het Engels publiceerde, is in de Nederlandse taal niet meer niet meer in druk verkrijgbaar. Pentagram Boekwinkel uit Haarlem heeft een bloemlezing met hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie samengesteld en gepubliceerd die iedereen gratis als pdf kan downloaden.

Deze bloemlezing bevat alle hoofdstukken waarop het online-programma ‘Spirituele Kerst’ van Pentagram Boekwinkel is gebaseerd. Via klikbare links in het document kunnen de teksten ook worden beluisterd.

Aquarius Evangelie bloemlezing spirituele kerst 570KLIK HIER OM DE BLOEMLEZING AQUARIUS EVANGELIE TE DOWNLOADEN

Het Aquarius Evangelie van Levi Dowling bevat een uitgebreide versie van het verhaal over de geboorte van Jezus en geeft heel mooi de uitgangspunten weer van wat wel het esoterische christendom, het innerlijke christendom en het gnostieke christendom wordt genoemd.

Alle bevrijdende waarden uit voorgaande filosofieën en wereldgodsdiensten zijn in het innerlijke christendom zodanig samengebracht en vernieuwd dat ook de mens van de 21ste eeuw zich daardoor op zijn levensweg kan laten inspireren.

21 citaten uit Het aquarius evangelie van Levi Dowling voor Spirituele Kerst.002De verhalen uit het Aquarius Evangelie gaan over processen die in de mens zelf plaatsvinden wanneer deze een authentieke spirituele weg gaat. De verhalen en bijbehorende beschouwingen zijn te zien als richtingaanwijzers. Toch is het goed dat lezers daar niet zomaar op te vertrouwen, maar steeds overwegen in hoeverre de aanwijzingen en benaderingen in overeenstemming zijn met wat zij innerlijk voelen en weten.

21 citaten uit Het aquarius evangelie van Levi Dowling voor Spirituele Kerst.003Het Aquarius Evangelie sluit gedeeltelijk aan bij de vier officiële evangeliën uit de Bijbel. In de tekst staan esoterische begrippen die nu bijna gemeengoed in onze samenleving zijn geworden. Voorvallen uit het leven van Jezus waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament zwijgen, worden minutieus beschreven.

21 citaten uit Het aquarius evangelie van Levi Dowling voor Spirituele Kerst.004De bron van deze gegevens zijn de Akasha Kronieken, Het Oer Geheugen, over de betekenis en werking waarvan Eliphas Levi, H.P. Blavatsky en Rudolf Steiner uitvoerig geschreven. Meerdere onderzoekers hebben vastgesteld dat het Aquarius Evangelie niet in alle opzichten historisch juist is.   Die constatering maakt het Aquarius Evangelie niet minder waardevol, want de verhalen die daarin staan zijn zeer betekenisvol.

21 citaten uit Het aquarius evangelie van Levi Dowling voor Spirituele Kerst.005Het Aquarius Evangelie lijkt een verslag van woorden en werken van de man van Galilea, inclusief de achttien studiejaren gedurende welke hij door de Oriënt trok. Het beschrijft zijn leven vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot zijn hemelvaart op de Olijfberg.

21 citaten uit Het aquarius evangelie van Levi Dowling voor Spirituele Kerst.006Van het grootste belang zijn de tot in de finesses beschreven voorvallen, die hem gedurende deze tijd van reizen en trekken zijn overkomen in de heilige kloosters van Tibet, de mysterieuze piramiden van Egypte en in de oeroude inwijdingsscholen van India, Perzië en Griekenland.

21 citaten uit Het aquarius evangelie van Levi Dowling voor Spirituele Kerst.007Waarom wordt dit boek het Aquarius Evangelie genoemd? Omdat het niet eerder kon worden verkondigd dan aan het begin van het Aquarius Tijdperk, de tijd waaraan Jezus refereerde, toen hij tot zijn discipelen sprak:

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat (Johannes 16: 12-13).

Tweeduizend jaar geleden bevond zich te Zoan in Egypte de school van de profeten, waarvan de opperpriester Elihu, als volgt aan deze uitspraak refereert:

‘Deze eeuw zal slechts weinig van de werken van reinheid en liefde begrijpen, maar geen woord gaat verloren want in het boek van Gods geheugen staat elke gedachte, en elk woord en elke daad opgetekend. En wanneer de wereld gereed is om de waarheid te ontvangen, zie, dan zal God een boodschapper zenden om het boek zal openen en uit zijn heilige bladzijden alle boodschappen over reinheid en liefde over te nemen. Dan zal ieder mens op aarde de woorden van leven in de taal van zijn geboorteland lezen en de mensen zullen het licht zien, zullen in het licht wandelen en zelf licht zijn. En de mens zal weer in harmonie met God zijn’. (Aquarius Evangelie 7 : 25-27)

Hieronder volgt een verzameling van 21 korte citaten uit de hoofdstukken van het Aquarius Evangelie die zijn opgenomen in de bloemlezing.

 • God heeft mij deze overvloed gegeven. Ik ben slechts rentmeester bij zijn Genade en wanneer ik niet aan zijn kinderen in nood gééf, dan zal hij deze weelde tot een vloek voor mij maken. (Aquarius Evangelie 1 : 6)
 • Spoedig zal de morgenster uit de Hoge ons bezoeken om voor hen die in duisternis van de schaduwen van de dood zitten de weg te verlichten, en hij zal onze voeten op de weg van de vrede richten. (Aquarius Evangelie 2 : 26)
 • Vrees niet. Zie, ik breng u een blijde tijding: te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die reeds zo lang door u werd verwacht, geboren. (Aquarius Evangelie 3 : 11)
 • Ik zie het kruis van de meester op het voorhoofd van dit kind, en door dit teken zal hij overwinnen. (Aquarius Evangelie 4 : 7)
 • De magiërs gingen en vonden het kind met Maria in het huis van de herder. Zij bewezen hem eer, schonken hem hun kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. (Aquarius Evangelie 5 : 14-15)
 • Ik kan alleen mijn leven geven voor de waarheid; en wanneer de koning mijn bloed zal storten, zal God mijn ziel redden. (Aquarius Evangelie 6 : 16)
 • En wanneer de wereld gereed is om te ontvangen, zie, dan zal God een boodschapper zenden om het boek te openen en uit zijn heilige bladzijden alle boodschappen over reinheid en liefde over te nemen. (Aquarius Evangelie 7 : 26-27)
 • Hij die zijn lagere zelf goed kent, kent de waan van de wereld, heeft kennis van de dingen die voorbij gaan; en hij die zijn hoger zelf kent, kent God en heeft kennis van alles wat niet kan voorbijgaan. (Aquarius Evangelie 8 : 15)
 • Onze grote Tao heeft geen hartstocht en toch is Hij de oorzaak van het op- en ondergaan van zon, maan en alle sterren. De grote Tao heeft geen naam, en toch doet Hij alle dingen groeien; hij brengt het seizoen van de zaaitijd en het seizoen van de oogsttijd. (Aquarius Evangelie 9 : 23-24)
 • Maar gij moet weten dat woorden niets waard zijn tot zij levend gemaakt zijn, totdat de lessen die zij bevatten bezit geworden zijn van hart en hoofd. (Aquarius Evangelie 10 : 28)
 • Vernietig het slechte door het goede; maak door edelmoedige daden hebzucht beschaamd; maak door waarheid de kromme lijnen die de dwaling trekt, recht, want dwaling is slechts verminkte, verdwaalde waarheid. (Aquarius Evangelie 11 : 7)
 • Gebed is de vurige wens dat elke weg in het leven licht moge zijn; dat elke daad met goedheid mag worden bekroond; dat alles wat leeft door onze bemiddeling moge gedijen. (Aquarius Evangelie 12 : 9).
 • De universele God is Eén; toch is Hij meer dan Eén; alle dingen zijn God; alle dingen zijn één. Door de liefelijke adem van God is alle leven in één verbonden. (Aquarius Evangelie 28: 4-5)
 • Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat u bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. (Aquarius Evangelie 33 : 8)
 • Er is een stilte waarin de ziel haar God kan ontmoeten en daar is de bron van wijsheid, en allen die daar binnengaan worden in licht ondergedompeld, en worden vervuld met wijsheid, liefde en macht. (Aquarius Evangelie 40 : 3)
 • De geheime bron die de deur van de ziel wijd opent wordt door niets anders bereikt dan door reinheid in leven, door gebed en door geheiligd denken. Keer terug, o mystieke droom van het Griekse denken, en vermeng uw heldere wateren met de stroom van geestesleven; en dan zal het geestelijk bewustzijn niet meer slapen, en de mens zal weten, en God zal zegenen. (Aquarius Evangelie 44 : 25-26)
 • Alle dingen worden gedacht; het hele leven is denk-activiteit. De duizenden dingen zijn slechts fasen van het ene grote gemanifesteerde denken. Ja, God is gedachte en gedachte is God. (Aquarius Evangelie 58 : 17)
 • Een zelfzuchtig geloof voert niet tot het licht. Er is op de weg naar het licht geen eenzame pelgrim. Mensen veroveren slechts hoogten, door anderen te helpen om hoogten te bereiken. Het ros dat de weg naar geestelijk leven leidt, is liefde; is zuivere, onzelfzuchtige liefde. (Aquarius Evangelie 59 : 5-6)
 • Aanvaardt de naastenliefde voor de gehele mensheid; besteedt niet alles wat u bezit aan uw zelfzuchtige zelf. (Aquarius Evangelie 63 : 16)
 • Ik ben gekomen om een voorbeeld te zijn voor de mensenkinderen, en wat ik hun vraag te doen, dat moet ik ook zelf doen; en alle mensen moeten gewassen worden, als symbool voor de reiniging van de ziel. (Aquarius Evangelie 64: 7)
 • De geboorte waarover ik spreek is niet de geboorte van het vlees.Tenzij een mens geboren wordt uit water en de heilige adem, kan hij het koninkrijk van de Eén-Heilige niet binnengaan. Dat wat geboren wordt uit vlees is kind van de mensen. Dat wat geboren wordt uit de heilige adem is kind van God.( Aquarius Evangelie 75 : 10-13)

1 thought on “Bloemlezing Aquarius Evangelie van Pentagram Boekwinkel voor online-programma Spirituele Kerst

Reacties plaatsen niet mogelijk.