Betekenissen van namen in evangelische kerstverhalen over de geboorte van Jezus

 • Anna: genadig
 • Balthasar: God (Bal) beschermt
 • Bethlehem: broodhuis
 • Christus: gezalfde
 • David: geliefde, lieveling
 • Elihu: Jaweh is  God
 • Elisabeth: gewijd aan God, God is mijn eed
 • Gabriël: kracht van God of man van God
 • Herodes: heldenkind
 • Hillel: God is prijzenswaardig
 • Immanuël: God zij met ons of God is in ons
 • Jezus: God redt
 • Joachim: God zal vestigen, richt op, doet opstaan
 • Johannes: God is genadig
 • Jozef: God zal toenemen
 • Juda: virtueus
 • Kaspar: schatbewaarder
 • Maria: schoon, door God (Amon) bemint, zee, bitter
 • Melchior: koning van zijn stad
 • Salomé: vrede
 • Simeon: luisteraar
 • Zacharias: gevierd door God

namen uit het kerstverhaal Jezus, Marie Jozef Herodes herders wijzen spirituele kerst