Authentieke contemplatieve tradities leiden en begeleiden ons, opdat er een individuele ziel in ons geboren kan worden (Daniël van Egmond)

In de westerse samenleving lijkt alles erop gericht te zijn om te voorkomen dat de menselijke ziel ontwaakt en actief wordt. Alles lijkt erop gericht te zijn om ons gevangen te houden in de greep van horizontale, aardse, materiële, sociale en psychologische processen.

Zolang we niet gaan leven vanuit een ander, verticaal niveau van werkelijkheid
waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor onze onrust en onvrede schijnoplossingen blijven.

Ieder mens is drievoudig van aard. Wij nemen deel aan de kosmos dankzij ons lichaam, en aan het Goddelijke dankzij onze geest. Toch zijn we geen dualiteit, maar een levende, dynamische drie-eenheid dankzij onze ziel.

Nu is het de kunst om voortdurend – onder alle omstandigheden – het ene en het vele met elkaar in evenwicht te brengen. Dat wil zeggen dat we er steeds opnieuw naar behoren te streven om hemel en aarde met elkaar te verbinden.

Juist dankzij deze dynamische activiteit kan onze ziel tot ontwikkeling komen.  Alle authentieke contemplatieve tradities hebben maar één doel: zij zijn er om ons te helpen een brug tussen hemel en aarde te worden. Zij leiden en begeleiden ons, opdat er een individuele ziel in ons geboren kan worden.

individuele ziel die in ons geboren kan worden Daniël van EgmondDoor de eeuwen heen was en is het belangrijkste doel van elke levende
authentieke religie ons te helpen om een volkomen bezield persoon te worden.

We zijn een drie-eenheid, maar helaas slechts in potentie. Zolang we ons volledig blijven identificeren met alles wat tot deze wereld behoort, kunnen we hoogstens uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid. Maar dan zijn we uitsluitend een aards wezen en is de ziel niet in ons tot leven gekomen.

En zolang de ziel niet is ontwaakt, zijn wij niet in staat hemel en aarde met elkaar
te verbinden en blijven we gedesoriënteerd: uitsluitend gericht op de horizontale aardse dimensie en volstrekt onwetend over onze afkomst en het doel van ons bestaan: brug te zijn tussen hemel en aarde, de verticale geestelijke dimensie en de horizontale aardse dimensie.

Bron: De wereld van de ziel van Daniël van Egmond