Als persoonlijkheid, ziel en geestziel één adembeweging zijn geworden is de Zoon opnieuw op aarde geboren en straalt de ster boven de kribbe in Bethlehem

Op zondagmiddag 18 januari 2015 verzorgt Daniël van Egmond de lezing “Een volkomen bezield persoon worden. De ontwaakte ziel als middelaar tussen lichaam en geest” in Pentagram Boekwinkel in Haarlem. Hij baseert zijn lezing deels op zijn boek De wereld van de ziel. Hieronder volgt de afsluiting uit dat boek.

Sommige kerken en moskeeën hebben een koepel die de hemel representeert en waar zich in het centrum van die koepel een opening bevindt – de zonnepoort, de plaats waar de axis mundi doorheen gaat. Maar gewoonlijk is deze deur gesloten, net zoals het mystieke hart gewoonlijk gesloten is, zodat het Ongeschapen Licht niet tot ons kan doordringen.

Daarom zegt Jezus ons: ‘Klopt en u zal worden opengedaan’, want alleen als we op de juiste wijze kloppen op de poort van ons mystieke hart, zal zij zich openen, Maar dat gebeurt pas als we, zoals uit het citaat uit de Handelingen van Petrus blijkt, binnenstebuiten gekeerd zijn, gekruisigd zijn als de Zoon.

Eerst moeten we het oordeel ondergaan en tot bekering komen; zo niet, dan kunnen we de poort waar wij aan moeten kloppen niet eens vinden.

In de meeste koepelkerken wordt het gat in de koepel afgesloten door de beeltenis van de Pantokrator, die niet alleen de schepper voorstelt, maar ook de Rechter die het Boek des levens in zijn hand houdt. We kunnen de zonnepoort niet door en het Ongeschapen Licht ontvangen, zolang we niet geoordeeld zijn, zolang we niet gewogen zijn en niet te licht zijn bevonden.

Zolang de persoonlijkheid (nephesh) en de ziel (ruach) twee zijn, kunnen wij niet door de zonnepoort het Ongeschapen Licht ontvangen. Zolang de ziel en geestziel (neshamah) zich in het symbolische oosten nog niet met elkaar hebben verenigd, gaat de zonnepoort niet open.

Maar als nephesh, ruach en neshamah één adembeweging zijn geworden die nergens meer door gehinderd wordt, één scheppingsbeweging, één straal van het Ongeschapen Licht, heeft deze vereniging plaatsgevonden.

Dan weerspiegelt het Heilige zich in het mystieke hart als de imaginale persoon. Dan is de Zoon opnieuw op aarde geboren en straalt de ster boven de kribbe in Bethlehem. Dat is het grote mysterie, waar alle kleine mysteriën de noodzakelijke voorbereidingen toe zijn. Dat is de zevende verborgen richting die we elke dag opnieuw moeten zoeken.

En als we deze zonnepoort hebben gevonden, moeten we er onophoudelijk op blijven kloppen, totdat er wordt opengedaan. Dat is het moment waarop, na een zeer lange reis, de strijd om de ziel is geëindigd en zij de eeuwige vrede mag binnengaan.

Bron: De wereld van de ziel van Daniël van Egmond