Beschouwing 3 januari

 

Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling

16 korte citaten uit het boek spirituele kerst.014

Achter iedere zichtbare en onzichtbare schepping drijft een enorme drang tot ontwikkeling. In alles en iedereen schuilen zeer dynamische levenskrachten die zich willen manifesteren, dwars door allerlei weerstanden heen. Weerstanden, zo zagen we, zijn de treden waarmee de ladder van ontwikkeling kan worden bestegen en zijn de onvermoede helpers van de schepping.

In elk zaad ligt zo’n grote levensdrang besloten dat het zál ontkiemen als de juiste omstandigheden daar zijn. Het kan het zaad zijn van een gedachte, van een innerlijk beeld of van een emotie, of van een geweldig plan: eenmaal ontkiemd laten gedachte, emotie of het plan  zich maar moeilijk terug in het zaad stoppen….

De gedachte voert je, gestuwd door de bijbehorende emotie, onherroepelijk tot een handeling. Soms is dat een handeling die je betreurt maar die je niet kon tegenhouden: de levenskracht van je onzichtbare gedachte heeft zich dan via jouw handeling zichtbaar gemaakt.

Universele wet

In elk plan of gedachte, op élk niveau van leven, ligt een kracht die het onzichtbare tot zichtbare vorm drijft. Dat is een universele wet. En als je goed naar jezelf kijkt dan zul je absoluut waarnemen dat deze universele wet zich ook in jou voltrekt:  de gedachte, de levenskracht, de worsteling en de ontwikkeling door weerstanden heen leiden uiteindelijk tot handeling. Elke handeling maakt ons tot scheppers en al ons handelen maakt zichtbaar wat zich onzichtbaar in ons afspeelt.

En als je je dan op het spirituele pad bewust wordt van de Andere-in-je, van de innerlijke Jezus, dan zul je zijn onzichtbare levenskracht willen tonen aan de buitenwereld. En daar sta je dan, niemand die begrijpt wat jou ineens “bezielt”… En zelf weet je eigenlijk ook niet goed raad met deze nieuwe drang.

In het ontkiemde zaad in je hart ligt meer dan de drang die je ervaart. Er ligt een ontwikkelingsplan voor jouzelf en voor de mensheid in besloten. En jij, stoffelijke mens, jij bent de enige die dit onzichtbare plan voor anderen zichtbaar kan maken.

Het is het plan voor de nieuwe fase voor de mensheid, de Aquariusfase, de fase waarin de hogere ziel tot leven moet komen. Het is het kosmische en goddelijke plan voor de “weg terug”. Jezus trekt daarom door “de wereld”, door jouw persoonlijkheid, om alle aspecten van dit hoge plan te onderwijzen. Het is aan jou om te besluiten zijn lessen te aanvaarden en een Aquarius-mens te worden.

Nu de uiterlijke ontwikkeling van de mensheid een grens lijkt te bereiken, groeit de belangstelling voor innerlijke ontwikkeling. Want steeds meer wordt ervaren dat uiterlijke ontwikkeling alleen de mens niet gelukkig maakt. Maar het innerlijk is voor velen van ons nog slechts de wereld van emoties, gedachten en drijfveren.

Wijsheid in plaats van kennis

Op deze grens groeit het verlangen naar Wijsheid in plaats van naar kennis, en naar échte harmonie en eenheid, naar zuivere liefde en naar ware vriendschap. Maar voor de realisatie daarvan zoekt de mens meestal buiten zichzelf en niet in zichzelf. En dan vinden we onszelf terug op de social media of surfend op internet, twitterend en selfies makend. Zoekend naar eenheid en verbinding, want onze innerlijke drang stuwt ons voort.

In hoofdstuk 40 van het Aquarius Evangelie vertelt Jezus waar de bron van Wijsheid te vinden is. Om die bron te vinden is innerlijke stilte nodig. In die stilte kan de ziel God of de Gnosis of het Licht ontmoeten.

“Vroeg in de morgen kwam Jezus weer om te onderwijzen en te genezen. Een onverklaarbaar licht straalde, alsof een machtige geest hem overschaduwde.
Een magiër merkte dit op en vroeg hem vertrouwelijk van waar zijn wijsheid kwam en wat de betekenis van dit licht was. En Jezus zei:
Er is een stilte waarin de ziel haar God kan ontmoeten en daar is de bron van wijsheid, en allen die daar binnengaan worden in licht ondergedompeld, en worden vervuld met wijsheid, liefde en macht.”

Aquarius Evangelie 40 : 1-3

Dat is ware innerlijke ontwikkeling. En wanneer we deze Wijsheid en Liefde werkelijk willen realiseren in ons eigen wezen, dan vraagt dat al onze aandacht en medewerking.

De basis wordt gevormd door opwellende herinnering aan een oorspronkelijk leven van alomvattende Liefde en Wijsheid. De ervaring dat op deze aarde alles in zijn tegendeel verkeert, doet het gevoel opkomen dat de bestemming van ons leven elders ligt en dat we terug willen keren naar die bron van Wijsheid.

Stilte

Die wijsheid is al potentieel in ons aanwezig, namelijk in ons hart. Hoewel de mens sterfelijk is, bezit hij een onsterfelijke kern. Een zaad dat correspondeert met het hogere veld van leven waarin ware liefde en wijsheid existeren. Dat zaad zal ontwaken wanneer het de juiste aandacht krijgt, “wanneer er die stilte is waarin de ziel God kan ontmoeten”, zoals het Aquarius Evangelie zegt.

Wat is de stilte die hier wordt bedoeld? Niet de afwezigheid van geluid, niet het beëindigen van alle gesprekken.

Deze stilte is niet eenvoudig te omschrijven, zij is geen plaats door muren omsloten of door steile klippen, noch wordt zij bewaakt door het zwaard van een mens. We kunnen haar niet voordoen, niet opschrijven of uitspreken, niet op YouTube zetten, we kunnen hooguit een innerlijk beeld hebben.

Stilte is het laten zwijgen van de krachten van de natuurlijke mens, het terzijde gaan staan van het beweeg van alledag, het loskomen van onze verbondenheid aan deze wereld met haar materie, geld en bezit.

Zij is het “niet-handelen” naar de belangen van deze wereld, het “woe wei” van Lao Zi.

Stilte bevindt zich buiten onze directe beïnvloeding maar kan zich aan ons meedelen. Zij verbindt het buitenzintuiglijke met het inwonende, het transcendente met het immanente.

Scheppende spirituele kracht

Stilte is een scheppende spirituele kracht die alleen zijn werk kan doen als wij er ruimte voor maken. Stilte geeft ook een confrontatie met jezelf maar is tevens een reis in het innerlijk dat enorme positieve mogelijkheden biedt aan de spiritueel strevende mens.

Er is een stilte waarin de ziel de Gnosis kan ontmoeten en dáár is de bron van Kennis en Wijsheid.  Wie daar binnengaat, wordt in licht gedompeld en wordt vervuld met de Geest.

De mensen dragen steeds die plaats van stilte met zich mee, zo staat er in het Aquarius Evangelie. Het doet er niet toe waar men verblijft, op de top van een berg, in het diepste dal, op handelsmarkten of rustig thuis; zij kunnen direct, te allen tijde, de deur wijd opengooien en de stilte vinden. In de stilte bevindt zich Gnosis, dat is Kennis, Wijsheid en Liefde.

Wanneer je de stilte van de ziel wilt vinden dan moet je zelf de weg daartoe bereiden en er ruimte voor maken. Hoe kan de mens de weg tot de stilte vinden? Door een volstrekte nieuwe levenshouding.

Leg alle spanningen van het denken terzijde. Neem zoveel als mogelijk is afstand van alle zakelijke zorgen, alle vrees, alle twijfel en alle bekommerende gedachten. Laat niet in jezelf toe de wondende kracht van kritiek, conclusies en oordelen, zowel over anderen als over jezelf.

Kritiek en oordeel zijn krachtige gedachtezaden die gemakkelijk ontkiemen. Laat ze niet ontkiemen. Laat niet toe dat emoties als agressie, boosheid en irritatie de stille kracht van de ziel verstikken maar forceer en onderdruk jezelf nooit. Want  forceren en onderdrukken zijn niet in overeenstemming met de aard van de ziel.

Beweeg harmonisch mee met alle mogelijkheden die de wereld ons biedt want achter jouw leven drijft een groots plan. Jouw overwinningen op jezelf vormen de treden waarlangs je medeschepper wordt aan het grote plan tot de nieuwe fase voor de mensheid: het hogere leven van de ziel.

CLICK FOR THE ENGLISH TRANSLATION

 

7 gedachten over “Beschouwing 3 januari

 1. Team Spirituele Kerst Bericht auteur

  Ja Margriet, het kan voor een mens pijnlijk zijn om te ontdekken dat een groot deel van het leven is besteed aan activiteiten die gnostieke spirituele ontwikkeling belemmeren. En ook om na met veel moeite een ladder te hebben beklommen vast te stellen dat de ladder tegen de verkeerde muur stond.

  Toch hoort dit allemaal bij het leven en is dit niet “verkeerd”, want zulke inzichten maken je wel tot ervaringsdeskundige. Alles komt op zijn eigen tijd. Salome zegt in hoofdstuk 9 van het het Aquarius Evangelie:

  Maar alle dingen leren ons een les; alles heeft een eigen tijd en een eigen jaargetijde. De zon, de maan, geven ieder hun eigen lessen aan de mensen, maar een ieder van hen geeft zijn les op de voor hem aangewezen tijd.

  Reageren
 2. Lidwien Peterse

  “Hoe kan de mens de weg tot de stilte vinden? Door een volstrekte nieuwe levenshouding.”

  De in de beschouwing gegeven suggesties over dat “hoe” van het vinden van de weg tot stilte (geen wondende kracht van kritiek of oordeel inzetten, ook jezelf niet forceren en harmonisch meebewegen met de gegeven mogelijkheden van de wereld) roepen bij mij steeds, helaas, irritatie op. En dan …?

  … dan is mijn dank groot voor de ook gegeven mogelijkheid op deze website, om met toelichting en al de teksten en de muziek van het Weinachtsoratorium van J. Sebastian Bach te laten klinken. De liedtekst van het slot van Cantate 4 – Koraal 42 – is voor mij alleszeggend over “hoe”.

  Jesus richte mein Beginnen,
  Jesus bleibe stets bei mir,
  Jesus zäume mir die Sinnen,
  Jesus sei nur mein Begier,
  Jesus sei mir in Gedanken,
  Jesu, lasse mich nicht wanken!

  Ja, zo’n levenshouding maakt me licht en blij. Ik deel het jullie maar mee.

  Reageren
  1. André de Boer Bericht auteur

   Dank je wel voor je mededeling Lidwien. Ik weet zeker dat het niet de intentie was van de schrijfster om de lezers of luisteraars te irriteren, maar om hen te wijzen op mogelijkheden. Door ons gedrag of onze staat van zijn irriteren we soms anderen. Vaak zijn we onszelf daar niet van bewust. Als we signalen krijgen dat we andere irriteren is het zinvol om te onderzoeken waar dat aan ligt en te doen wat in ons vermogen ligt om verdere irritatie te voorkomen, want het kan nooit de bedoeling zijn dat we onze medemensen irriteren.

   Er is niets mis met irritatie. Integendeel. Het is geweldig dat we dat kunnen ervaren. Als ik met mijn blote voet in een glassplinter trap, dan gaat dat flink irriteren. Dat is mooi, want dan weet ik dat ik daar aandacht aan moet schenken, dat ik de glassplinter moet verwijderen om ergere irritatie of pijn te voorkomen. Dit is natuurlijke fysieke irritatie. Voor psychische irritatie geldt in feite hetzelfde.

   Ik kan me herinneren dat ik me in een werkgroep in mijn studententijd enorm irriteerde aan een mede-student. Hij was briljant, maar niet arrogant. Hij wist veel, kon vrijmoedig en intelligent spreken over allerlei onderwerpen en had plezier in zijn Heven. Hij was zichzelf. Ik wist veel minder, was enorm verlegen en vond het leven helemaal niet leuk. Veel later besefte ik dat ik gewoon jaloers was. Hij had eigenschappen die ik niet in mezelf herkende, maar die wel in mij tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Irritatie is informatie!

   Ik kan me heel goed voorstellen waarom de farizeeën volgens de evangeliën niets van Jezus moesten hebben. Door zijn staat van zijn en zijn optredens kwamen hun onvolkomenheden en schijnheiligheid aan het licht. En dat maakte hen furieus.

   Mooi dat je op deze website ook teksten vindt die je wel aanspreken en waarvan je licht en blij wordt. Mensen zijn verschillend en hebben uiteenlopende voorkeuren. Daarom is het zinvol om bij het uitdragen van de universele wijsheidsleer meerdere invalshoeken te gebruiken, zodat mensen niet direct hoeven af te haken als ze iets lezen of horen dat niet in positieve zin bij hen resoneert.

   Reageren
   1. Lidwien Peterse

    Geen zorgen, André, mijn innige dank. Voor mij staat deze website vol met teksten die mij positief aanspreken. Heel fijn vind ik bijvoorbeeld dat in de starttekst van 22 december een link is gegeven naar de twaalf heilige nachten van Prokofieff. Daardoor ben ik me continu heel bewust van de onvoorstelbaar verbindende universele werkzaamheid van deze kosmische periode. Dat uit zich bijvoorbeeld in een zoeken naar de symbolische kracht van hulst, zoals ik die in hulstblaadjes bij kerstgroeten tegenkom.

    Heel verrassend voor mij loopt die zoektocht richting het feest van The Hollyman bij de Keltische druïden en ook naar The Green One, El Khidr, uit de Islamitische esoterie en soefi-wijsheid. Toch, Bach zelf brengt me ook nieuw licht, want alleen al door zijn tweede voornaam, Sebastian, komt onverwacht het gedicht boven water dat Martinus Nijhoff publiceerde in 1931: Het Veer. Ik kan het aanbevelen.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *